Anmälnings- & Betalningsvillkor

Prova-på-vecka
Vi ger våra elever chansen att prova sig fram till vilken eller vilka dansklasser som passar en bäst. Detta gäller alla nybörjargrupper.

Anmälan till Prova-på-vecka
Skicka ett mejl med följande uppgifter:
Elevens namn, Elevens ålder, Telefon (förälder), E-post (förälder) & kursen/kurserna ni önskar prova på 

Anmälan till nivå fortsättning och högre
Anmälan görs via boknings-systemet. Klicka på fliken "Boka här".

En anmälan är bindande om den inte återtas enligt reglerna om ångerrätt. Ångerrätten innebär att kunden kan ångra sin anmälan genom att sända ett meddelande om detta till info@malinsdansstudio.se inom 14 dagar efter det att vi bekräftat anmälan.

Om du använder din 14-dagars ångerrätt efter att undervisningsperioden har påbörjats sker återbetalning av avgiften för de kurstillfällen som återstår av undervisningsperioden efter att du har meddelat oss din avbokning.

Ändrade tider
Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du rätt att återfå hela avgiften. Vi förbehåller oss rätten att ändra lärare, dag och tid om så blir nödvändigt. 
 

Avbokning och återbetalning
Om du avbryter kursen när den har startat är du skyldig att betala full kursavgift. Om du avbryter en kurs på grund av varaktigt studiehinder (till exempel sjukdom styrkt med läkarintyg, avflyttning från orten eller annan jämförbar oförutsedd anledning) betalar du för de gånger du deltagit.
För att undvika missförstånd ber vi att du mejlar din avbokning till info@malinsdansstudio.se. Ange dina personuppgifter och vilken kurs avbokningen gäller. Har du rätt till återbetalning meddelar du även bank och bankkonto till vilket återbetalning skall ske. Malins Dansstudio återbetalar den avgift du har rätt till snarast möjligt efter att vi har mottagit dina bankuppgifter. Dock senast inom 30 dagar från att vi har mottagit din avbokning.

Delbetalning

Det går att dela upp kursavgiften på 2 betalningstillfällen. Detta sker mot en avgift på 50 kr. Observera att du binder dig att betala hela kursen vid inskrivning. Detta ska meddelas i samband med anmälan och då får ni mer information.