SOMMARLÄGER 27-30 JUNIDanslektionerna har vi på dansskolan och i Viaskolans gymnastiksal.
Tiderna för danslägret är 08:30-15:00.
Första dagen börjar vi kl. 08:00 för uppstart av lägret.
Sista dagen har vi en uppvisning i Viaskolans gymnastiksal där eleverna visar upp vad man lärt sig under lägret. Uppvisningen börjar 16:30.
Torsdag 29 juni har vi ett lägerbål där vi sjunger, grillar korv, gör lite uppträdanden och umgås, tiden för det är ca 17:00-19:30