GDPR och integritetspolicy

Den här dataskyddspolicyn beskriver hur vi på Malins Dansstudio samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter. Denna dataskyddspolicy gäller från den 25 maj 2018, när den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft.

Malins Dansstudio använder den externa tjänsten BokaMera för att hantera anmälningar och betalningar för kurser, läger osv. Endast anställda och supportpersonal med individuell inloggning kan se de uppgifter som lagras på BokaMera.

I och med att ett kundavtal ingås mellan kund och Malins Dansstudio varje gång en tjänst bokas så behöver vi inte inhämta samtycke från kund innan registrering. Kunden får informationen, genom användaravtalet, till vad informationen används. 

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.
 

Vilken information samlar vi in?

För att kunna hantera bokningar så behandlar vi personuppgifter så som personnummer, namn, telefonnummer och e-post.

Vi behöver uppgifterna för att kunna identifiera och kontakta eleven.
Vi sparar även historik över tidigare kurser som eleven har gått hos oss. Syftet med det är att kunna hjälpa eleven att hitta rätt kurs och nivå när man bokar kurser inför kommande terminer.

Om en elev/förälder vill bli borttagen ur registret raderar Malins Dansstudio denne manuellt, förutsatt att detta inte krockar med bokföringslagen.

Vad gör vi med din information?

All data används för att leverera, administrera våra tjänster. Vi använder också detta för att kunna kommunicera med dig om viktiga händelser och kommunikation via e-post.

Vem kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till?

Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredjepart.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna lagras i Bokameras system och i vårt kundregister. Vi sparar uppgifter så länge som eleven dansar hos oss. Vi behåller uppgifterna tre terminer efter det att man inte har varit aktiv. Om eleven vill fortsätta att dansa efter ett uppehåll underlättar det för oss att hjälpa eleven till rätt kurs.

Facebook (elever, föräldrar)

Malins Dansstudio sparar ingen personinformation från Facebook.

Facebook-grupperna är endast en kommunikationsväg mellan elever/föräldrar, samt för att tex lägga ut offentliga resultat från tävlingar etc.